ŘÁD REKREAČNÍHO STŘEDISKA „LETNÍ BRÍZA“ V MIELENKU

 

1. Hosté využívající služeb střediska se zavazují dodržovat ustanovení tohoto řádu, bezpečnostní a požární předpisy.

2. Neodpovídáme za škody způsobené nerespektováním pravidel a pokynů hosty uvedených v řádu.

3. Platba za pobyt a klimatický poplatek se vybírá v den příjezdu, v souladu s termínem, který jste si stanovili.

4. V středisku platí hotelový den od 15:00 v den příjezdu do 10:00 v den odjezdu. Zadržení chaty po 10:00 je považováno za prodloužení pobytu o další den.

5. Vjezd a parkování vozidel je povoleno pouze na k tomu určených místech. Parkoviště je zdarma, není střeženo, pouze v době nočního klidu uzavřeno. Majitel pozemku není odpovědný za ponechaná vozidla ani majetek v nich. Na 1 chatu jsou přidělena maximálně dvě parkovací místa.

6. V areálu platí noční klid od 22:00 do 6:00..

7. Host nese plnou materiální odpovědnost za jakékoliv poškození nebo zničení vybavení a technických zařízení střediska způsobené jeho vinou nebo vinou návštěvníků. Za poškození zjištěné po opuštění pokoje budou nájemci po předchozí konzultaci obviněni z nákladů na opravu.

8. Rodiče malých dětí jsou povinni mít nepropustné podložky, aby chránili matraci (na které spí děti) před zmočením a znečištěním, v opačném případě hradí náklady na poškození.

9. V případě zašpinění, skvrnění, zaplavení matrace hosté hradí náklady na opravu, výměnu.

10. Kvůli dřevěným podlahám v chatách prosíme, abyste nechodili v botách na vysokém podpatku „jehly“ nebo jiných, které by mohly podlahu poškodit. Za případné poškození bude účtován poplatek pokrývající náklady na opravu.

11. V případě ztráty klíče je host povinen zaplatit poplatek ve výši 50,00 zlotých.

12. V objektu je zakázáno:

  • rušení klidu, např. hraní nebo přehrávání hlasité hudby po 22:00,
  • chování hostů a osob využívajících služby střediska by nemělo narušovat klidný pobyt ostatních hostů, vlastník objektu může osobě, která porušuje toto pravidlo, odmítnout další poskytování služeb,
  • chování obecně považované za neslušné,
  • v chatách je striktně zakázáno kouření tabáku, smažení ryb, hranolek, používání svíček atd.

13. Chata by měla být vrácena majitelům v takovém stavu, v jakém byla hostům předána v den příjezdu. Hosté by měli za sebou nechat obecný pořádek, tj. (čisté talíře, příbory, sklenice, skleničky, zametená podlaha. Nedodrženívýše uvedeného bodu povede ke ztrátě kauce.

14. Vyhradzujeme si právo odmítnout ubytování osobám:

  • které jsou pod viditelným vlivem alkoholu nebo návykových látek,
  • které se chovají agresivně, způsobem obecně považovaným za vulgární.

15 Osoby porušující pravidla tohoto řádu budou muset opustit středisko bez nároku na vrácení nákladů

16 Středisko nenese odpovědnost za ztrátu peněz, cenných papírů, šperků nebo jiných předmětů, včetně těch, které mají vědeckou nebo uměleckou hodnotu.

17 Řád střediska je zveřejněn:

  • na internetové stránce www.letniabryza.pl
  • a také umístěním v každé chatě