Project Description

Cyklistická trasa Velo Baltica

Pobřežní cyklistická stezka vedoucí podél jižního pobřeží Baltského moře je trasou s mimořádnými přírodními, historickými a kulturními hodnotami. Od roku 2016 na území Západopomořanského vojvodství pod názvem VELO BALTICA.

Krásná, malebná, okouzlující. Popisů cyklistických tras na pobřeží Baltského moře je mnoho, ale o jedinečnosti úseku Pleśna – Mielno přesvědčuje mnoho cykloturistů. Přidanou hodnotou trasy je možnost dostat se do Koszalinu, Kołobrzegu nebo Darłowa a hranice Západního Pomoří.

Na území okresu Koszalin tato stezka začíná v obci Pleśna, kde stojí za to si všimnout útesového pobřeží. Jedná se o 4,5 km širokou písčitou pláž, oddělenou od pevniny vysokým útesovým břehem.
Držíme-li se pobřeží, dorazíme k majáku v Gąskách, který pochází z konce 19. století. Celková výška je 51,2 m. Stojí za to vystoupat po točitém schodišti na vyhlídkovou galerii, odkud se nabízí panoramatický pohled na pobřeží od Kołobrzegu až po jezero Jamno. Poté míjíme vesnici Sarbinowo, kde stojí za to si všimnout kostela z roku 1856 s vysokou věží postavenou na osmiúhelníkovém půdorysu. Atrakcí vesnice je také historická rybářská chata z počátku 19. století.

Pokračujeme v cestě k bývalé rybářské vesnici Chłopy. Obec, která díky svému zachovanému urbanistickému uspořádání byla zařazena do seznamu památek.

Cestou do Mielna stojí za to odbočit z trasy do Mielenka, abyste mohli vidět třířadou lipovou alej vysázenou 150letými lípami. Jízdou dále dorazíme do Mielna, přímořského rekreačního střediska, které je mezi turisty velmi populární. Tam stojí za to navštívit gotický kostel ze 15. století, sídlo a park z přelomu 19. a 20. století.

Poté trasa vede přes Jamneńskou kosu. Jedná se o malebný pás oddělující jezero Jamno od Baltského moře, na němž se nacházejí Mielno, Unieście a Łazy.“