REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „LETNIA BRYZA” W MIELENKU

1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

3. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.

4. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.15.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Zatrzymanie domku po godz. 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.

5. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Do 1 domku przypisane są maksymalnie dwa miejsca parkingowe.

6. W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.

7. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

8. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci)przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczenia.

9. W przypadku zabrudzenia, zaplamienia, zalania materaca goście ponoszą koszty naprawy, wymiany.

10. Ze względu na drewniane podłogi w domkach prosimy nie chodzić w butach na wysokim obcasie „szpilki” lub innych mogących uszkodzić podłogę. Za ewentualne zniszczenia będzie pobierana opłata pokrywająca koszt naprawy.

11. W przypadku zgubienia klucza, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 złotych.

12. W obiekcie zabronione jest:

  • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki po godzinie 22.00
  • zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, właścicielem obiektu może odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę,
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
  • w domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, smażenia ryb, frytek, używania świeczek itp.

13. Domek powinien zostać oddany właścicielom w taki stanie w jakim został oddany gościom w dniu przyjazdu. Goście powinni po sobie zostawić ogólny porządek czyli (czyste talerze, sztućce, szklanki, kieliszki, podłoga zamieciona. Nie zastosowanie się do powyższego pkt. będzie skutkowało utratą kaucji.

14. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

15 Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów

16 Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.

17 Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na stronie internetowej www.letniabryza.pl
  • oraz przez zamieszczenie go w każdym domku